interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Resultat av interaksjonsanalysen

For gjenkjente preparater vises substansnavn og ATC-kode. Preparater som ikke vedlikeholdes mtp. interaksjoner er markert med rødt. Her henvises det til relevant litteratur.

Tips: Klikk på ATC kodene under "Gjenkjente ord" for å se handelsnavn for preparater i gruppen.


Gjenkjente ord
Grapefrukt  =>  Z0GR Grapefruit juice

Liste over interaksjoner

A06A H03 naloxegol - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av naloksegol (3-4 ganger basert på data med den moderat sterke enzyminduktoren diltiazem).
Løpenr = 13510
Søk i PubMed
A16A X10 eliglustat - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av eliglustat (4-5 ganger hos de som er raske eller intermediære metabolisører for CYP2D6 (vist for den kraftige CYP3A4-enzymhemmeren ketotkonazol); 6-7 ganger økning for de som er langsomme metabolisører for CYP2D6).
Løpenr = 14178
Søk i PubMed
A16A X20 lonafarnib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av lonafarnib (usikkert hvor stor økningen vil bli). I preparatomtalen til lonafarnib angis det at kombinasjonen skal unngås.
Løpenr = 39682
Søk i PubMed
B01A C24 Ticagrelor - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av tikagrelor.
Løpenr = 7242
Søk i PubMed
B02B X09 fostamatinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av den aktive fostamatinib-metabolitten (usikkert omfang).
Løpenr = 40406
Søk i PubMed
B06A X04 mitapivat - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av mitapivat (anslagsvis inntil 2-3 ganger basert på data med den sterke enzymhemmeren itrakonazol). Ifølge preparatomtalen for mitapivat bør kombinasjoner med CYP3A4-hemmere unngås.
Løpenr = 39670
Søk i PubMed
C01B D07 Dronedarone - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av dronedaron (2-3 ganger).
Løpenr = 5924
Søk i PubMed
C01E B17 Ivabradine - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ivabradin (ca. 2 ganger).
Løpenr = 745
Søk i PubMed
C02A C02 Guanfacine - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av guanfacin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 15249
Søk i PubMed
C03D A05 finerenone - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av finerenon (usikkert omfang, men trolig en mangedobling av konsentrasjonen).
Løpenr = 36623
Søk i PubMed
C03X A01 Tolvaptan - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av tolvaptan (i gjennomsnitt 80 %). Produsenten av tolvaptan fraråder samtidig inntak.
Løpenr = 4734
Søk i PubMed
C10A X12 lomitapide - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av lomitapid (25-30 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol, trolig en del mindre ved samtidig bruk av moderate hemmere, men likevel kanskje i størrelesorden 10 ganger økning).
Løpenr = 17401
Søk i PubMed
G03A B08 Dienogest and estrogen - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av dienogest og eventuelt også østradiol (usikkert omfang).
Løpenr = 2883
Søk i PubMed
G03A D02 Ulipristal - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ulipristal.
Merk: Gjelder bare når ulipristal brukes over lengre tid (preparatet Esyma), ikke når ulipristal brukes som nødprevensjon i engangsdose (preparatet ellaOne)
Løpenr = 14505
Søk i PubMed
G03D B08 Dienogest - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av dienogest og eventuelt også østradiol (usikkert omfang).
Løpenr = 2884
Søk i PubMed
G03F A15 Dienogest and estrogen - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av dienogest og eventuelt også østradiol (usikkert omfang).
Løpenr = 2885
Søk i PubMed
G03X B02 Ulipristal - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ulipristal.
Merk: Gjelder bare når ulipristal brukes over lengre tid (preparatet Esyma), ikke når ulipristal brukes som nødprevensjon i engangsdose (preparatet ellaOne)
Løpenr = 14506
Søk i PubMed
G04B E10 avanafil - Z0GR Grapefruit juice
Betydelig økt konsentrasjon av bosutinib.
Løpenr = 11680
Søk i PubMed
H02A B02 Dexamethasone - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av deksametason (inntil 75 % basert på hemmingen av metabolismen av metylprednisolon).
Løpenr = 39237
Søk i PubMed
J01X X12 Lefamulin - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av lefamulin (inntil 2-3 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til lefamulin.
Løpenr = 30529
Søk i PubMed
J02A C05 Isavukonazol - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av isavukonazol (kan øke til det flerdobbelte basert på data med den sterke CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Løpenr = 16736
Søk i PubMed
J04A K06 Delaminid - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten DM-6705. DM-6705 er assosiert med forlengning av QT-tiden i EKG.
Løpenr = 12676
Søk i PubMed
J05A P02 Telaprevir - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av telaprevir
Løpenr = 20443
Søk i PubMed
J05A P03 Boceprevir - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av boceprevir
Løpenr = 20981
Søk i PubMed
J05A P05 Simeprevir - Z0GR Grapefruit juice
Betydelig økt konsentrasjon av simeprevir
Løpenr = 20754
Søk i PubMed
J05A P07 Daklatasvir - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av daklatasvir (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 21101
Søk i PubMed
J05A R09 emtricitabine, tenofovir disoproxil, elvitegravir and cobicistat - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
Løpenr = 11742
Søk i PubMed
L01C D04 Cabazitaxel - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av kabacitaxel
Løpenr = 4280
Søk i PubMed
L01C X01 Trabectedin - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av trabektedin, økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Løpenr = 16978
Søk i PubMed
L01E A04 bosutinib - Z0GR Grapefruit juice
Betydelig økt konsentrasjon av bosutinib.
Løpenr = 31673
Søk i PubMed
L01E C02 dabrafenib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av dabrafenib
Løpenr = 31192
Søk i PubMed
L01E C03 encorafenib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av enkorafenib (rundt en fordobling basert på data med enzymhemmeren diltiazem).
Løpenr = 33100
Søk i PubMed
L01E D01 crizotinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av krizotinib (anslagsvis 3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Løpenr = 31213
Søk i PubMed
L01E D04 brigatinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av brigatinib (i størrelsesorden 40-100 % økning basert på data med andre enzymhemmere av CYP3A4).
Løpenr = 40447
Søk i PubMed
L01E E02 cobimetinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av kobimetinib (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 32810
Søk i PubMed
L01E E04 selumetinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av selumetinib (anslagsvis 30-40 % basert på teoretiske data). I preparatomtalen til selumetinib anbefales det at kombinasjonen unngås.
Løpenr = 34205
Søk i PubMed
L01E F01 palbociclib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av palbociklib (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Løpenr = 40364
Søk i PubMed
L01E F03 abemaciclib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin).
Løpenr = 32233
Søk i PubMed
L01E H02 neratinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av neratinib (inntil 4-5 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Løpenr = 36987
Søk i PubMed
L01E J01 ruxolitinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ruksolitinib (anslagsvis en fordobling basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Merk: Gjelder bare ved bruk av ruksolitinib tabletter, ikke ved lokalbehandling med krem.
Løpenr = 31680
Søk i PubMed
L01E K01 axitinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av aksitinib (anslagsvis en fordobling basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
Løpenr = 31080
Søk i PubMed
L01E L01 ibrutinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ibrutinib (5-15 ganger basert på data fra simuleringsstudier samt studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Løpenr = 32589
Søk i PubMed
L01E L02 acalabrutinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av akalabrutinib (usikkert omfang).
Løpenr = 33134
Søk i PubMed
L01E M01 idelalisib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av idelalisib (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 31717
Søk i PubMed
L01E N02 pemigatinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av pemigatinib (inntil 80-100 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Løpenr = 36995
Søk i PubMed
L01E X03 pazopanib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av pazopanib.
Løpenr = 32990
Søk i PubMed
L01E X05 regorafenib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av regorafenib, nedsatt konsentrasjon av dn aktive metabolittene M-2 og M-5. Uforutsigbar nettoeffekt på virkningen av regorafenib.
Løpenr = 31846
Søk i PubMed
L01E X12 larotrectinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av larotrektinib (inntil 4-5 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol).
Løpenr = 34289
Søk i PubMed
L01E X14 entrectinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av entrektinib (inntil 6-7 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol).
Løpenr = 31135
Søk i PubMed
L01E X18 avapritinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av avapritinib (inntil 3-4 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol). I preparatomtalen til avapritinib er det angitt at kombinasjonen skal unngås.
Løpenr = 30461
Søk i PubMed
L01X H03 panobinostat - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av panobinostat (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 32935
Søk i PubMed
L01X J02 sonidegib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av panobinostat (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 33175
Søk i PubMed
L01X J03 glasdegib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av glasdegib (i størrelsesorden 2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Løpenr = 36915
Søk i PubMed
L01X K01 olaparib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
Løpenr = 32164
Søk i PubMed
L01X X52 Venetoklaks - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av venetoklaks (6-7 ganger med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol, kanskje rundt halvparten av dette for den aktuelle interaksjonen).
Løpenr = 17905
Søk i PubMed
L01X X62 Ivosidenib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ivosidenib (2-3 ganger basert på data med den sterke CYP3A4-hemmeren itrakonazol).
Løpenr = 39972
Søk i PubMed
L04A A29 Tofacitinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av tofacitinib (usikkert omfang, kanskje i størrelsesorden 50 %).
Løpenr = 34512
Søk i PubMed
L04A D01 Ciclosporin - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ciklosporin (inntil 70%), risiko for nefrotoksisitet.
Løpenr = 239
Søk i PubMed
N02B G10 Nabiximols - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Løpenr = 23439
Søk i PubMed
N02C D06 rimegepant - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av rimegepant (inntil 4 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol).
Løpenr = 37326
Søk i PubMed
N03A X24 Cannabidiol - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Løpenr = 34567
Søk i PubMed
N05A E05 Lurasidon - Z0GR Grapefruit juice
Betydelig økt konsentrasjon av lurasidon.
Løpenr = 12460
Søk i PubMed
N05A X15 cariprazine - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av kariprazin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 22073
Søk i PubMed
R06A X28 Rupatadine - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av rupatadin (3-4 ganger).
Løpenr = 11791
Søk i PubMed
R07A X02 Ivacaftor - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ivakaftor (inntil 8-15 ganger basert på data med de kraftige CYP3A4-hemmerne ketokonazol og itrakonazol).
Merk: Gjelder når ivakaftor gis alene og ikke i fast kombinasjon med andre CFTR-modulatorer.
Løpenr = 9798
Søk i PubMed
R07A X30 ivacaftor and lumacaftor - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ivakaftor (inntil 8-15 ganger basert på data med de kraftige CYP3A4-hemmerne ketokonazol og itrakonazol).
Merk: Gjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med lumakaftor.
Løpenr = 16647
Søk i PubMed
R07A X31 ivacaftor and tezacaftor - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ivakaftor og tezakaftor (inntil ca. 15 ganger for ivakaftor og 4-5 ganger for tezakaftor basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol).
Merk: Gjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med tezakaftor.
Løpenr = 34235
Søk i PubMed
R07A X32 ivacaftor, tezacaftor and elexacaftor - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor (inntil ca. 15 ganger for ivakaftor, 4-5 ganger for tezakaftor og 2-3 ganger for eleksakaftor basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol).
Merk: Gjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med tezakaftor og eleksakaftor.
Løpenr = 30689
Søk i PubMed
Z0CB Cannabinoids - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Løpenr = 24716
Søk i PubMed
Z0DA Daridorexant - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av daridoreksant (usikkert omfang, men basert på indirekte data må en mangedobling av konsentrasjonen påregnes).
Løpenr = 37730
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - A04A D12 Aprepitant
Økt konsentrasjon av aprepitant (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av aprepitant kunne øke til minst det dobbelte).
Løpenr = 1860
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C01E B18 Ranolazine
Økt konsentrasjon av ranolazin (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av ranolazin kunne øke til minst det dobbelte).
Løpenr = 6743
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C02K X01 Bosentan
Økt konsentrasjon av bosentan (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av bosentan kunne øke til inntil det dobbelte).
Løpenr = 4915
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C07F B02 Metoprolol and other antihypertensives
Økt konsentrasjon av felodipin (inntil 2-3 ganger).
Løpenr = 19405
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C07F B03 Atenolol and other antihypertensives
Økt konsentrasjon av nifedipin (inntil 100 %), risiko for blodtrykksfall (vist i kasuistikker).
Løpenr = 18343
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C07F X05 Metoprolol og ivabradin
Økt konsentrasjon av ivabradin (ca. 2 ganger).
Løpenr = 18291
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C07F X06 Karvedilol og ivabradin
Økt konsentrasjon av ivabradin (ca. 2 ganger).
Løpenr = 17344
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08C A02 Felodipine
Økt konsentrasjon av felodipin (inntil 2-3 ganger).
Løpenr = 7368
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08C A05 Nifedipine
Økt konsentrasjon av nifedipin (inntil 100 %), risiko for blodtrykksfall (vist i kasuistikker).
Løpenr = 961
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08C A13 Lercanidipine
Økt konsentrasjon av lerkanidipin (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4 og med grapefruktjuice og andre dihydropyridiner, vil konsentrasjon av lerkanidipin kunne øke 2-3 ganger).
Løpenr = 6788
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08C A55 Nifedipine, combinations
Økt konsentrasjon av nifedipin (inntil 100 %), risiko for blodtrykksfall (vist i kasuistikker).
Løpenr = 8067
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08G A01 Nifedipine and diuretics
Økt konsentrasjon av nifedipin (inntil 100 %), risiko for blodtrykksfall (vist i kasuistikker).
Løpenr = 8068
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C09B B02 Enalapril and lercanidipine
Økt konsentrasjon av lerkanidipin (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4 og med grapefruktjuice og andre dihydropyridiner, vil konsentrasjon av lerkanidipin kunne øke 2-3 ganger).
Løpenr = 6789
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C09B B05 Ramipril and felodipine
Økt konsentrasjon av felodipin (inntil 2-3 ganger).
Løpenr = 7369
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10A A01 Simvastatin
Økt konsentrasjon av simvastatin (inntil 16 ganger for simvastatin; 9 ganger for metabolitten simvastatinsyre), økt risiko for rabdomyolyse. Effekten kan vedvare i inntil flere dager etter inntak av juicen. Også inntak av en hel grapefrukt kan hemme metabolismen og bør følgelig også unngås.
Løpenr = 5277
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10A A02 Lovastatin
Økt konsentrasjon av lovastatin (inntil 5-15 ganger), økt risiko for rabdomyolyse.
Løpenr = 2636
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10A A05 Atorvastatin
Økt konsentrasjon av atorvastatin (inntil 2-3 ganger avhengig av mengden juice), økt risiko for rabdomyolyse.
Løpenr = 1839
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B A01 Lovastatin and nicotinic acid
Økt konsentrasjon av lovastatin (inntil 5-15 ganger), økt risiko for rabdomyolyse.
Løpenr = 2637
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B A02 Simvastatin and ezetimibe
Økt konsentrasjon av simvastatin (inntil 16 ganger for simvastatin; 9 ganger for metabolitten simvastatinsyre), økt risiko for rabdomyolyse. Effekten kan vedvare i inntil flere dager etter inntak av juicen. Også inntak av en hel grapefrukt kan hemme metabolismen og bør følgelig også unngås.
Løpenr = 5278
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B A04 Simvastatin og fenofibrat
Økt konsentrasjon av simvastatin (inntil 16 ganger for simvastatin; 9 ganger for metabolitten simvastatinsyre), økt risiko for rabdomyolyse. Effekten kan vedvare i inntil flere dager etter inntak av juicen. Også inntak av en hel grapefrukt kan hemme metabolismen og bør følgelig også unngås.
Løpenr = 10988
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B A05 Atorvastatin og ezetimib
Økt konsentrasjon av atorvastatin (inntil 2-3 ganger avhengig av mengden juice), økt risiko for rabdomyolyse.
Løpenr = 24943
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B A08 Atorvastatin og omega-3 fettsyrer
Økt konsentrasjon av atorvastatin (inntil 2-3 ganger avhengig av mengden juice), økt risiko for rabdomyolyse.
Løpenr = 28838
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B X01 Simvastatin and acetylsalicylic acid
Økt konsentrasjon av simvastatin (inntil 16 ganger for simvastatin; 9 ganger for metabolitten simvastatinsyre), økt risiko for rabdomyolyse. Effekten kan vedvare i inntil flere dager etter inntak av juicen. Også inntak av en hel grapefrukt kan hemme metabolismen og bør følgelig også unngås.
Løpenr = 5279
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B X03 Atorvastatin and amlodipine
Økt konsentrasjon av atorvastatin (inntil 2-3 ganger avhengig av mengden juice), økt risiko for rabdomyolyse.
Løpenr = 1840
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C10B X12 Atorvastatin, Acetylsalisylsyre og Perindopril
Økt konsentrasjon av atorvastatin (inntil 2-3 ganger avhengig av mengden juice), økt risiko for rabdomyolyse.
Løpenr = 18459
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G04B D10 Darifenacin
Økt konsentrasjon av darifenacin (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av darifenacin kunne øke til minst det dobbelte).
Løpenr = 5797
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G04B E08 Tadalafil
Økt konsentrasjon av tadalafil.
Løpenr = 2922
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G04B E09 Vardenafil
Økt konsentrasjon av vardenafil. Produsenten av vardenafil fraråder samtidig inntak.
Løpenr = 5063
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - J05A E01 Saquinavir
Økt konsentrasjon av sakinavir (inntil 50-100 %).
Løpenr = 4275
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - J05A R14 darunavir and cobicistat
Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
Løpenr = 13335
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - J05A R15 Atazanavir og kobicistat
Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
Løpenr = 15966
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - J05A R18 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir og kobicistat
Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
Løpenr = 19675
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - J05A R22 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, darunavir og kobicistat
Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
Løpenr = 21414
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01C E02 irinotecan
Økt konsentrasjon av den aktive irinotekanmetabolitten SN-38 med risiko for alvorlige toksiske effekter.
Løpenr = 32223
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E A02 dasatinib
Økt konsentrasjon av dasatinib (usikkert omfang).
Løpenr = 32973
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E A03 nilotinib
Økt konsentrasjon av nilotinib (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av nilotinib kunne øke til minst det dobbelte). Produsenten av nilotinib fraråder samtidig bruk.
Løpenr = 32480
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E F02 ribociclib
Økt konsentrasjon av ribosiklib (basert på data med enzymhemmeren erytromycin vil økningen i konsentrasjonen være avhengig av ribosiklibdosen, fra 30 % økning ved høye ribosiklibdoser til en en fordobling eller mer ved lave ribosiklibdoser).
Løpenr = 31965
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E G01 temsirolimus
Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten sirolimus (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av sirolimus kunne øke til minst det dobbelte).
Løpenr = 32665
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E G02 everolimus
Økt konsentrasjon av everolimus. Basert på data med andre hemmere av CYP3A4, kan konstentrasjonen forventes å øke i størrelsesorden 2-3 ganger). Produsenten av everolimus fraråder samtidig inntak.
Løpenr = 31311
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E H01 lapatinib
Økt konsentrasjon av lapatinib (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av lapatinib kunne øke til minst det dobbelte). Produsenten av lapatinib fraråder samtidig bruk.
Løpenr = 32079
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E X10 midostaurin
I en studie på friske forspøkspersoner ble det funnet en økt konsentrasjon av midostaurin (ca. 10 ganger) og aktive metabolitter (3-4 ganger) ved samtidig bruk av den kraftige CYP3A4-hemmeren ketonozazol. Betydelig lavere påvirkning er vist hos pasienter med den i utgangspunktet like kraftige enzymhemmeren itrakonazol. Disse motstridende resultatene er overraskende og kan ikke forklares ut fra de resultatene som er presentert i preparatomtalen for midostaurin. I tilegg viste en klinisk studie på ca. 200 pasienter at konsentrasjonen av midostaurin kun økte med 40-50 % ved samtidig behandling med sterke CYP3A4-hemmere.
Løpenr = 31851
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L01E X13 gilteritinib
Økt konsentrasjon av gilteritinib (kanskje inntil rundt en fordobling basert på data med enzymhemmeren itrokonazol).
Løpenr = 31212
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L04A A10 Sirolimus
Økt konsentrasjon av sirolimus (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av sirolimus kunne øke til minst det dobbelte).
Løpenr = 538
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L04A A18 Everolimus
Økt konsentrasjon av everolimus. Basert på data med andre hemmere av CYP3A4, kan konstentrasjonen forventes å øke i størrelsesorden 2-3 ganger). Produsenten av everolimus fraråder samtidig inntak.
Løpenr = 6365
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - L04A D02 Tacrolimus
Økt konsentrasjon av takrolimus (inntil 4-5 ganger).
Løpenr = 1736
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - M04A C01 Colchicine
Økt konsentrasjon av kolkisin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol - hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan økningen i kolkisinkonsentrasjon bli enda kraftigere), risiko for alvorlige bivirkninger. Fatale tilfeller der kolkisin har vært kombinert med andre CYP3A4-hemmere er rapportert.
Løpenr = 16745
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02C A01 Dihydroergotamine
Økt konsentrasjon av ergotamin/dihydroergotamin, risiko for alvorlig ischemi/ergotisme.
Løpenr = 6090
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02C A02 Ergotamine
Økt konsentrasjon av ergotamin/dihydroergotamin, risiko for alvorlig ischemi/ergotisme.
Løpenr = 6091
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02C A51 Dihydroergotamine, combinations
Økt konsentrasjon av ergotamin/dihydroergotamin, risiko for alvorlig ischemi/ergotisme.
Løpenr = 6092
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02C A52 Ergotamine, combinations excl. psycholeptics
Økt konsentrasjon av ergotamin/dihydroergotamin, risiko for alvorlig ischemi/ergotisme.
Løpenr = 6093
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02C A72 Ergotamine, combinations with psycholeptics
Økt konsentrasjon av ergotamin/dihydroergotamin, risiko for alvorlig ischemi/ergotisme.
Løpenr = 6094
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N03A F01 Carbamazepine
Økt konsentrasjon av karbamazepin (i gjennomsnitt 40 % i en studie, en fordobling av karbamazepinnivået i en kasusrapport).
Løpenr = 1661
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N05A E03 Sertindole
Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier. Produsenten av sertindol kontraindiserer samtidig bruk av stoffer som hemmer metabolismen av sertindol.
Løpenr = 7198
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N05B A01 Diazepam
Økt konsentrasjon av diazepam (inntil 3-4 ganger). Den studien som har undersøkt dette, har imidlertid ikke målt konsentrasjonen av den aktive metabolitten desmetyldiazepam, og det er sannsynlig at konsentrasjonen av denne vil være en del lavere enn vanlig. Dermed vil trolig påvirkningen av grapefruktjuice på totaleffekten av diazepam være betydelig mindre enn det man får inntrykk av ved å se på diazepamkonsentrasjonen isolert.
Løpenr = 5971
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N05B E01 Buspirone
Økt konsentrasjon av buspiron.
Løpenr = 4643
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - R06A X26 Fexofenadine
Nedsatt konsentrasjon av feksofenadin (40-70%).
Løpenr = 5973
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - V03A X03 Cobicistat
Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
Løpenr = 12587
Søk i PubMed
L01E D03 alectinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av alektinib (inntil70-80 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren posakonazol). Men nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten M4 (inntil 20-30 %). For summen av disse to vil dette tilsvare en relativt liten økning i konsentrasjon (i størrelsesorden ca. 40 %).
Løpenr = 34563
Søk i PubMed
L01E L03 zanubrutinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av zanubrutinib (anslagsvis i størrelsesorden en fordobling).
Løpenr = 34783
Søk i PubMed
L01F X13 Enfortumabvedotin - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av enfortumabvedotin-metabolitten MMAE (usikkert omfang).
Løpenr = 37168
Søk i PubMed
N05C D08 Midazolam - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av midazolam (inntil 50-70 % ved midazolam p.o.; ingen påvirkning ved midazolam i.v.).
Merk: Interaksjonen gjelder ved peroral bruk av midazolam. Når midazolam gis intravenøst og bukkalt, kan vanlig midazolamdose gis.
Løpenr = 2634
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08C A03 Isradipine
Økt konsentrasjon av isradipin.
Løpenr = 5775
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08C A06 Nimodipine
Økt konsentrasjon av nimodipin (50 % ved peroralt inntak, trolig langt mindre økning ved parenteral bruk).
Merk: Gjelder når nimodipin gis peroralt. Trolig minimal interaksjonsrisiko når nimodipin gis interavenøst.
Løpenr = 3223
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08D A01 Verapamil
Økt konsentrasjon av verapamil (inntil 30-50 %), forlenget PR-intervall i EKG; økt risiko for AV-blokk hos følsomme pasienter.
Merk: Gjelder bare ved gjentatt intak av grapefruktjuice, ikke ved inntak av et enkelt glass.
Løpenr = 3551
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08D A51 Verapamil, combinations
Økt konsentrasjon av verapamil (inntil 30-50 %), forlenget PR-intervall i EKG; økt risiko for AV-blokk hos følsomme pasienter.
Merk: Gjelder bare ved gjentatt intak av grapefruktjuice, ikke ved inntak av et enkelt glass.
Løpenr = 8461
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G04B E03 Sildenafil
Økt konsentrasjon av sildenafil (inntil 30 %).
Løpenr = 4906
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - H02A B04 Methylprednisolone
Økt konsentrasjon av metylprednisolon (inntil 75 %).
Løpenr = 3609
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - H02B X01 Methylprednisolone, combinations
Økt konsentrasjon av metylprednisolon (inntil 75 %).
Løpenr = 3610
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - J05A X09 Maraviroc
Økt konsentrasjon av maraviroc.
Løpenr = 962
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02A A05 Oxycodone
Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 1767
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02A A55 Oxycodone, combinations
Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 8199
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02A A56 Oksykodon og naltrekson
Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 20541
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02A J17 Oksykodon og paracetamol
Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 18443
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02A J18 Oksykodon og acetylsalisylsyre
Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 18444
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02A J19 Oksykodon og ibuprofen
Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Løpenr = 18445
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N02C C06 Eletriptan
Økt konsentrasjon av eletriptan (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av eletriptan kunne øke til inntil det dobbelte).
Løpenr = 2314
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N04B C06 Cabergoline
Økt konsentrasjon av kabergolin (70 %).
Løpenr = 7283
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N05A H04 Quetiapine
Økt konsentrasjon av kvetiapin.
Løpenr = 6841
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N05C F01 Zopiclone
Økt konsentrasjon av zopiklon (inntil 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin).
Løpenr = 27126
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N05C F04 Eszopiclone
Økt konsentrasjon av zopiklon (inntil 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin kombinert med zopiklon).
Merk: Ifølge preparatomtalen for eszopiklon er kombinasjonen av eszopiklon og potente hemmere av CYP3A4 kontraindisert hos eldre. En tilsvarende kontraindikasjon finnes ikke i preparatomtalen for "søsterpreparatet" zopiklon, uten at det er noe farmakologisk rasjonale bak denne forskjellen.
Løpenr = 27115
Søk i PubMed
C07F B07 Bisoprolol and other antihypertensives - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25325
Søk i PubMed
C07F B12 nebivolol and other hypertensives - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25326
Søk i PubMed
C07F B13 Metoprolol og amlodipin - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25327
Søk i PubMed
C08C A01 Amlodipine - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25328
Søk i PubMed
C09B B03 Lisinopril and amlodipine - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25329
Søk i PubMed
C09B X01 perindopril, amlodipine and indapamide - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25330
Søk i PubMed
C09B X03 Ramipiril, amlodipin og hydroklortiazid - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25331
Søk i PubMed
C09B X04 Perindopril, bisoprolol og amlodipin - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 28430
Søk i PubMed
C09D B01 Valsartan and amlodipine - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25332
Søk i PubMed
C09D B02 Olmesartan medoxomil and amlodipine - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25333
Søk i PubMed
C09D B09 Fimasartan og amlodipin - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 28431
Søk i PubMed
C09D X01 Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 25334
Søk i PubMed
C09D X07 Irbesartan, amlodipin og hydroklortiazid - Z0GR Grapefruit juice
Systematiske studier har funnet en økning i amlodipinkonsentrasjonen på mellom 5 % og 20 %. Dette er så lite at det ikke anses å ha noen betydning for den kliniske effekten og bivirkningsrisikoen for amlodipin. Kasusrapporter som har foreslått at det eksisterer en interaksjon er så kortfattet beskrevet at det ikke er mulig å evaluere de nærmere.
Løpenr = 28432
Søk i PubMed
L01E X07 cabozantinib - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av kabozantinib (usikkert hvor stor effekten vil bli, trolig vil økningen være på under 30 %).
Løpenr = 31823
Søk i PubMed
N01A H02 Alfentanil - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av alfentanil (50-60% ved peroral bruk av alfentanil, minimal effekt ved invtravenøs bruk).
Løpenr = 6558
Søk i PubMed
N05B A12 Alprazolam - Z0GR Grapefruit juice
Økt konsentrasjon av alprazolam (muligens rundt 50 % basert på data med midazolam).
Løpenr = 4839
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - A07D A03 Loperamide
Økt konsentrasjon av loperamid (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av loperamid kunne øke til inntil det dobbelte). Siden loperamid har relativt stor terapeutisk bredde, anses ikke en slik økning være klinisk signifikant.
Løpenr = 1136
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - A07D A05 Loperamide oxide
Økt konsentrasjon av loperamid (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av loperamid kunne øke til inntil det dobbelte). Siden loperamid har relativt stor terapeutisk bredde, anses ikke en slik økning være klinisk signifikant.
Løpenr = 1137
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - A07D A53 Loperamide, combinations
Økt konsentrasjon av loperamid (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av loperamid kunne øke til inntil det dobbelte). Siden loperamid har relativt stor terapeutisk bredde, anses ikke en slik økning være klinisk signifikant.
Løpenr = 1138
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C01A A05 Digoxin
Mulig økt konsentrasjon av digoksin.
Løpenr = 6015
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C03D A04 Eplerenone
Økt konsentrasjon av eplerenon (inntil 25 %).
Løpenr = 1699
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - C08D B01 Diltiazem
Økt konsentrasjon av diltiazem (inntil 20 %).
Løpenr = 421
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G02B B01 Vaginal ring with progestogen and estrogen
Økt konsentrasjon av østrogenkomponenten (inntil 30 % for etinyløstradiol).
Løpenr = 3339
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G03A A Progestogens and estrogens, fixed combinations
Økt konsentrasjon av østrogenkomponenten (inntil 30 % for etinyløstradiol).
Løpenr = 3340
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G03A B Progestogens and estrogens, sequential preparations
Økt konsentrasjon av østrogenkomponenten (inntil 30 % for etinyløstradiol).
Løpenr = 3341
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G03C A01 Ethinylestradiol
Økt konsentrasjon av østrogenkomponenten (inntil 30 % for etinyløstradiol).
Løpenr = 10549
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - G03H B Antiandrogens and estrogens
Økt konsentrasjon av østrogenkomponenten (inntil 30 % for etinyløstradiol).
Løpenr = 3342
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - N05C D05 Triazolam
Økt konsentrasjon av triazolam (50 % økning ved inntak av et enkelt glass; inntil 2,5 ganger økning ved inntak av mange glass daglig; også mindre effekter enn dette i noen studier).
Løpenr = 967
Søk i PubMed
Z0GR Grapefruit juice - R06A X22 Ebastine
Økt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av den aktive metabolitten kunne øke til inntil det dobbelte).
Løpenr = 2719
Søk i PubMed

Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.