interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C01E B18 Ranolazin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C01E B18 Ranolazin (Ranolazine)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av ranolazin (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av ranolazin kunne øke til minst det dobbelte).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av ranolazin via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Ranexa Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA