interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

N01A H02 Alfentanil - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1N01A H02 Alfentanil
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av alfentanil (50-60% ved peroral bruk av alfentanil, minimal effekt ved invtravenøs bruk).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av alfentanil via CYP3A4. (Effekten er minimal når alfenatil gis intravenøst).
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Kharasch ED, Walker A, Hoffer C et al. Intravenous and oral alfentanil as in vivo probes for hepatic and first-pass cytochrome P450 3A activity: noninvasive assessment by use of papillary miosis. Clin Pharmacol Ther 2004; 76: 452–66. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA