interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - G03A B Progestogener og østrogener, sekvenspreparater

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2G03A B Progestogener og østrogener, sekvenspreparater (Progestogens and estrogens, sequential preparations)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av etinyløstradiol (inntil 30 %).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av etinyløstradiol via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Weber A, Jäger R, Börner A et al. Can grapefruit juice influence ethinylestradiol bioavailability? Contraception 1996; 53: 41–7. Les mer...
2.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA