interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N05C D05 Triazolam

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N05C D05 Triazolam
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av triazolam (50 % økning ved inntak av et enkelt glass; inntil 2,5 ganger økning ved inntak av mange glass daglig; også mindre effekter enn dette i noen studier).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av triazolam via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Sugimoto K-I, Araki N, Ohmori M et al. Interaction between grapefruit juice and hypnotic drugs: comparison of triazolam and quazepam. Eur J Clin Pharmacol 2006; 62: 209–15. Les mer...
2.Hukkinen SK, Varhe A, Olkkola KT et al. Plasma concentrations of triazolam are increased by concomitant ingestion of grapefruit juice. Clin Pharmacol Ther 1995; 58: 127–31. Les mer...
3.Lilja JJ, Kivistö KT, Backman JT et al. Effect of grapefruit juice dose on grapefruit juice–triazolam interaction: repeated consumption prolongs triazolam half-life. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 411–5. Les mer...
4.Culm-Merdek KE, von Moltke LL, Gan L et al. Effect of extended exposure to grapefruit juice on cytochrome P450 3A activity in humans: comparison with ritonavir. Clin Pharmacol Ther 2006; 79: 243–54. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA