interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

N05A E05 Lurasidon - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1N05A E05 Lurasidon
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensBetydelig økt konsentrasjon av lurasidon.
MekanismeHemmet metabolisme av lurasidon via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Chiu YY et al. Lurasidone drug-drug interaction studies: a comprehensive review. Drug Metab Drug Interact 2014. DOI: 10.1515/dmdi-2014-0005. Les mer...
2.SPC Lurasidon Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA