interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C09B B05 Ramipril og felodipin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C09B B05 Ramipril og felodipin (Ramipril and felodipine)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av felodipin (inntil 2-3 ganger).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av felodipine via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Edgar B, Bailey DG, Bergstrand R et al. Formulation dependent interaction between felodipine and grapefruit juice. Clin Pharmacol Ther 1990; 47: 181. Les mer...
2.Bailey DG, Arnold JMO, Munoz C et al. Grapefruit juice–felodipine interaction: mechanism, predictability, and effect of naringin. Clin Pharmacol Ther 1993; 53: 637–42. Les mer...
3.Edgar B, Bailey D, Bergstrand R et al. Acute effects of drinking grapefruit juice on the pharmacokinetics and dynamics on felodipine – and its potential clinical relevance. Eur J Clin Pharmacol 1992; 42: 313–7. Les mer...
4.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA