interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

R07A X30 Ivakaftor og lumakaftor - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1R07A X30 Ivakaftor og lumakaftor (ivacaftor and lumacaftor)
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av ivakaftor.
MerkGjelder når ivakaftor gis i kombinasjon med lumakaftor.
MekanismeHemmet metabolisme av ivakaftor via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Orkambi Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA