interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

L01X X52 Venetoklaks - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1L01X X52 Venetoklaks
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av venetoklaks (6-7 ganger med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol, kanskje rundt halvparten av dette for den aktuelle interaksjonen).
MerkGjelder ved oppstart og i dosetitreringsfasen med venetoklaks.
HåndteringDosetilpasning: Kombinasjonen bør unngås på grunn av potensielt kraftig og uforutsigbar interaksjon.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av venetoklaks via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Venclyxto Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA