interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

C03X A01 Tolvaptan - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1C03X A01 Tolvaptan
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av tolvaptan (i gjennomsnitt 80 %). Produsenten av tolvaptan fraråder samtidig inntak.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av tolvaptan via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.SPC Samsca Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA