interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N04B C06 Kabergolin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N04B C06 Kabergolin (Cabergoline)
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av kabergolin (70 %).
HåndteringMonitorering: Pasienten bør informeres om at ved samtidig inntak av grapefruktjuice kan risikoen for bivirkninger av kabergolin øke.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av kabergolin via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Nagai M, Nakatsuka A, Yabe H et al. Effect of grapefruit juice on cabergoline pharmacokinetics in patients with Parkinson’s disease. Clin Pharmacol Ther 2005; 77: P84. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA