interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

N05C D08 Midazolam - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1N05C D08 Midazolam
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av midazolam (inntil 50-70 % ved midazolam p.o.; ingen påvirkning ved midazolam i.v.).
MerkInteraksjonen gjelder ved peroral bruk av midazolam. Når midazolam gis intravenøst og bukkalt, kan vanlig midazolamdose gis.
HåndteringDosetilpasning: Dosebehovet av peroralt midazolam vil kunne være inntil 30-40 % lavere i kombinasjon med grapefruktjuice. Effekten forsvinner i løpet av et døgn etter inntak av juicen. Intravenøst og bukkalt kan vanlig midazolamdose gis.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av midazolam via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Kupferschmidt HHT, Ha HR, Ziegler WH et al. Interaction between grapefruit juice and midazolam in humans. Clin Pharmacol Ther 1995; 58: 20–8. Les mer...
2.Farkas D, Oleson LE, Zhao Y et al. Pomegranate juice does not impair clearance of oral or intravenous midazolam, a probe for cytochrome P450-3A activity: comparison with grapefruit juice. J Clin Pharmacol 2007; 47: 286–94. Les mer...
3.Greenblatt DJ, von Moltke LL, Harmatz JS et al. Time course of recovery of cytochrome P450 3A function after single doses of grapefruit juice. Clin Pharmacol Ther 2003; 74: 121–9. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA