interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N05C F01 Zopiklon

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N05C F01 Zopiklon (Zopiclone)
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av zopiklon (inntil 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin).
HåndteringDosetilpasning: Dosen av zopiklon bør reduseres til halvparten.
MekanismeHemmet metabolisme av zopiklon via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Imovane Les mer...
2.Aranko K, et al. The effect of erythromycin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of zopiclone. Br J Clin Pharmacol 1994, 38:363-367. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA