interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C01A A05 Digoksin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C01A A05 Digoksin (Digoxin)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensMulig økt konsentrasjon av digoksin.
MekanismeGrapefruktjuice kan eventuelt hemme utpumpingen av digoksin via p-glykoprotein i tarmvegg. Denne effekten er imidlertid så svak at den ikke anses klinisk relevant.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Becquemont L, Verstuyft C, Kerb R et al. Effect of grapefruit juice on digoxin pharmacokinetics in humans. Clin Pharmacol Ther 2001; 70: 311–6. Les mer...
2.Parker RB, Yates CR, Soberman JE et al. Effects of grapefruit juice on intestinal P-glycoprotein: evaluation using digoxin in humans. Pharmacotherapy 2003; 23: 979–87. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA