interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C10B A01 Lovastatin og nikotinsyre

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C10B A01 Lovastatin og nikotinsyre (Lovastatin and nicotinic acid)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av lovastatin (inntil 5-15 ganger), økt risiko for rabdomyolyse.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av lovastatin og aktiv metabolitt via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Kantola T, Kivistö KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice greatly increases serum concentrations of lovastatin and lovastatin acid. Clin Pharmacol Ther 1998; 63: 397–402. Les mer...
2.Rogers JD, Zhao J, Liu L et al. Grapefruit juice has minimal effects on plasma concentrations of lovastatin-derived 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors. Clin Pharmacol Ther 1999; 66: 358–66. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA