interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C08C A05 Nifedipin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C08C A05 Nifedipin (Nifedipine)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av nifedipin (inntil 100 %), risiko for blodtrykksfall (vist i kasuistikker).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av nifedipin via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Azuma J, Yamamoto I, Watase T et al. Effects of grapefruit juice on the pharmacokinetics of the calcium channel blockers nifedipine and nisoldipine. Curr Ther Res 1998; 59: 619–34. Les mer...
2.Odou P, Ferrari N, Barthélémy C et al. Grapefruit juice–nifedipine interaction: possible involvement of several mechanisms. J Clin Pharm Ther 2005; 30: 153–8. Les mer...
3.Pisarïk P. Blood pressure-lowering effect of adding grapefruit juice to nifedipine and terazosin in a patient with severe renovascular hypertension. Arch Fam Med 1996; 5: 413–6. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA