interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

R07A X02 Ivakaftor - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1R07A X02 Ivakaftor (Ivacaftor)
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av ivakaftor (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol).
MerkGjelder når ivakaftor ikke gis i kombinasjon med lumakaftor.
MekanismeHemming av metabolismen av ivakaftor via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Kalydeco Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA