interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

C01B D07 Dronedaron - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1C01B D07 Dronedaron (Dronedarone)
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av dronedaron (2-3 ganger).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av dronedaron via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.SPC Multaq Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA