interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C10B A02 Simvastatin og ezetimib

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C10B A02 Simvastatin og ezetimib (Simvastatin and ezetimibe)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av simvastatin (inntil 16 ganger for simvastatin; 9 ganger for metabolitten simvastatinsyre), økt risiko for rabdomyolyse. Effekten kan vedvare i inntil flere dager etter inntak av juicen. Også inntak av en hel grapefrukt kan hemme metabolismen og bør følgelig også unngås.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av simvastatin via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Lilja JJ, Kivistö KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice-simvastatin interaction: effect on serum concentrations of simvastatin, simvastatin acid, and HMG-CoA reductase inhibitors. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 477–83. Les mer...
2.Dreier JP, Endres M. Statin-associated rhabdomyolysis triggered by grapefruit consumption. Neurology 2004; 62: 670. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA