interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - A04A D12 Aprepitant

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2A04A D12 Aprepitant
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av aprepitant (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av aprepitant kunne øke til minst det dobbelte).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av aprepitant via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Emend Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA