interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Velkommen til interaksjoner.no

Interaksjoner.no er en database med legemiddelinteraksjoner, basert på informasjon fra FEST, og administrert av DIPS ASA. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn.

Anbefalt lesning

Les om klassifikasjon av interaksjoner i databasen før du begynner å bruke den.

Legemiddelinteraksjoner

Skriv inn preparatnavn, substansnavn eller ATC koder (eller en blanding av disse), skilt med mellomrom.
 

Legg merke til

  • Hvis preparatnavnet består av to ord, bruk understrek for å knytte ordene sammen. (eks. Paralgin_Forte, Moduretic_mite).
  • Det er ikke systematisk registrert interaksjoner på substanser som ikke er registrert i Norge. Det samme vil gjelde for enkelte helt nyregistrerte preparater, selv om navnet gjenkjennes. Du vil bli varslet om preparater der interaksjonslisten ikke vedlikeholdes.

Webtjenester

Webtjenester som brukes av systemleverandører (CosDoc, SystemX) virker som tidligere, men med nytt innhold. Det vil være færre substansgrupper, siden disse ikke brukes av Legemiddelverket i FEST. Naturmidler har fått koder tilsvarende de gamle Z0-gruppene.


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA