interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

G03F A15 Dienogest og østrogen - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1G03F A15 Dienogest og østrogen (Dienogest and estrogen)
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av dienogest og eventuelt også østradiol (usikkert omfang).
HåndteringMonitorering: Det er usikkert hvordan denne interaksjonen best kan håndteres. Det enkleste er å unngå inntak av grapefruktjuice under pågående behandling.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av dienogest via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Qlaira Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA