interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C08C A03 Isradipin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C08C A03 Isradipin (Isradipine)
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av isradipin.
HåndteringMonitorering: Pasienten bør informeres om at ved samtidig inntak av grapefruktjuice kan risikoen for bivirkninger av isradipin øke.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av isradipin via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
2.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA