interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

L04A D01 Ciklosporin - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1L04A D01 Ciklosporin (Ciclosporin)
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av ciklosporin (inntil 70%), risiko for nefrotoksisitet.
HåndteringDosetilpasning: Dosebehovet av ciklospin vil være inntil 40 % lavere i kombinasjon med grapefruktjuice. På grunn av stor variasjon bl.a. avhengig av hvor mye grapefruktjuice som inntas, bør man ikke drikke grapefruktjuice hvis man behandles med ciklosporin.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av ciklopsprorin via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Edwards DJ, Fitzsimmons ME, Schuetz EG, Yasuda K, Ducharme MP, Warbasse LH, Woster PM, Schuetz JD, Watkins P. 6’,7’-dihydroxybergamottin in grapefruit juice and Seville orange juice: effects on cyclosporine disposition, enterocyte CYP3A4, and P-glycoprote Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA