interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - G04B E09 Vardenafil

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2G04B E09 Vardenafil
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av vardenafil. Produsenten av vardenafil fraråder samtidig inntak.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av vardenafil via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Levitra Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA