interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N05B A01 Diazepam

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N05B A01 Diazepam
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av diazepam (inntil 3-4 ganger). Den studien som har undersøkt dette, har imidlertid ikke målt konsentrasjonen av den aktive metabolitten desmetyldiazepam, og det er sannsynlig at konsentrasjonen av denne vil være en del lavere enn vanlig. Dermed vil trolig påvirkningen av grapefruktjuice på totaleffekten av diazepam være betydelig mindre enn det man får inntrykk av ved å se på diazepamkonsentrasjonen isolert.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av diazepam via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Özdemir M, Aktan Y, Boydag BS et al. Interaction between grapefruit juice and diazepam in humans. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 1998; 23: 55–9. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA