interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N03A F01 Karbamazepin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N03A F01 Karbamazepin (Carbamazepine)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av karbamazepin (i gjennomsnitt 40 % i en studie, en fordobling av karbamazepinnivået i en kasusrapport).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av karbamazepin via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier og kasusrapporter
Referanser
1.Garg SK, Kumar N, Bhargava VK et al. Effect of grapefruit juice on carbamazepine bioavailability in patients with epilepsy. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 286–8. Les mer...
2.Bonin B, Vandel P, Vandel S et al. Effect of grapefruit intake on carbamazepine bioavailability: a case report. Therapie 2001; 56: 69–71. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA