interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C08C A06 Nimodipin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C08C A06 Nimodipin (Nimodipine)
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av nimodipin (50 % ved peroralt inntak, trolig langt mindre økning ved parenteral bruk).
MerkGjelder når nimodipin gis peroralt. Trolig minimal interaksjonsrisiko når nimodipin gis interavenøst.
HåndteringDosetilpasning: Dosebehovet ved peroral bruk av nimodipin vil trolig være rundt 50 % lavere ved samtidig bruk av grapefruktjuice.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av nimodipin via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Fuhr U, Maier-Brüggemann A, Blume H et al. Grapefruit juice increases oral nimodipine bioavailability. Int J Clin Pharmacol Ther 1998; 36: 126–32. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA