interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - A07D A53 Loperamid, kombinasjoner

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2A07D A53 Loperamid, kombinasjoner (Loperamide, combinations)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av loperamid (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av loperamid kunne øke til inntil det dobbelte). Siden loperamid har relativt stor terapeutisk bredde, anses ikke en slik økning være klinisk signifikant.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5. Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA