interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

N05B A12 Alprazolam - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1N05B A12 Alprazolam
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av alprazolam (muligens rundt 50 % basert på data med midazolam).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av alprazolam via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Kupferschmidt HHT, Ha HR, Ziegler WH et al. Interaction between grapefruit juice and midazolam in humans. Clin Pharmacol Ther 1995; 58: 20–8. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA