interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C03D A04 Eplerenon

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C03D A04 Eplerenon (Eplerenone)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av eplerenon (inntil 25 %).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av eplerenon via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.SPC Inspra Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA