interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N02C A02 Ergotamin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N02C A02 Ergotamin (Ergotamine)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av ergotamin/dihydroergotamin, risiko for alvorlig ischemi/ergotisme.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av ergotamin/dihydroergotamin via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Horowitz RS, Dart RC, Gomez HF. Clinical ergotism with lingual ischemia induced by a clarithromycin-ergotamine interaction. Arch Intern Med 1996; 156: 456–8. Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Ghali R, De Léan J, Douville Y et al. Erythromycin-associated ergotamine intoxication: arteriographic and electrophysiologic analysis of a rare cause of severe ischemia of the lower extremities and associated ischemic neuropathy. Ann Vasc Surg 1993; 7: 291–6. Les mer...
4.Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA