interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - R06A X22 Ebastin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2R06A X22 Ebastin (Ebastine)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av ebastins aktive metabolitt (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av den aktive metabolitten kunne øke til inntil det dobbelte).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av ebastins aktive metabolitt via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5. Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA