interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C09B B02 Enalapril og lerkanidipin

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C09B B02 Enalapril og lerkanidipin (Enalapril and lercanidipine)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av lerkanidipin (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4 og med grapefruktjuice og andre dihydropyridiner, vil konsentrasjon av lerkanidipin kunne øke 2-3 ganger).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av lerkanidipin via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Edgar B, Bailey DG, Bergstrand R et al. Formulation dependent interaction between felodipine and grapefruit juice. Clin Pharmacol Ther 1990; 47: 181. Les mer...
2.Bailey DG, Arnold JMO, Munoz C et al. Grapefruit juice–felodipine interaction: mechanism, predictability, and effect of naringin. Clin Pharmacol Ther 1993; 53: 637–42. Les mer...
3.Edgar B, Bailey D, Bergstrand R et al. Acute effects of drinking grapefruit juice on the pharmacokinetics and dynamics on felodipine – and its potential clinical relevance. Eur J Clin Pharmacol 1992; 42: 313–7. Les mer...
4.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA