interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N05C F04 Eszopiklon

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N05C F04 Eszopiklon (Eszopiclone)
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av zopiklon (inntil 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin kombinert med zopiklon).
MerkIfølge preparatomtalen for eszopiklon er kombinasjonen av eszopiklon og potente hemmere av CYP3A4 kontraindisert hos eldre. En tilsvarende kontraindikasjon finnes ikke i preparatomtalen for "søsterpreparatet" zopiklon, uten at det er noe farmakologisk rasjonale bak denne forskjellen.
HåndteringDosetilpasning: Dosen av eszopiklon bør reduseres til halvparten. Observer at ifølge preparatomtalen for eszopiklon er kombinasjonen av eszopiklon og potente hemmere av CYP3A4 kontraindisert hos eldre.
MekanismeHemmet metabolisme av eszopiklon via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Lunivia Les mer...
2.Aranko K, et al. The effect of erythromycin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of zopiclone. Br J Clin Pharmacol 1994, 38:363-367. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA