interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N05B E01 Buspiron

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N05B E01 Buspiron (Buspirone)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av buspiron.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av buspiron via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Lilja JJ, Kivistö KT, Backman JT et al. Grapefruit juice substantially increases plasma concentrations of buspirone. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 655–60. Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA