interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - H02B X01 Metylprednisolon, kombinasjoner

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2H02B X01 Metylprednisolon, kombinasjoner (Methylprednisolone, combinations)
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av metylprednisolon (inntil 75 %).
HåndteringMonitorering: Pasienten bør informeres om at inntak av grapefruktjuice bør begrenses til et glass, og at det ikke bør inntas samtidig med eller før metylprednisolon.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av metylprednisolon via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Varis T, Kivistö KT, Neuvonen PJ. Grapefruit juice can increase the plasma concentrations of oral methylprednisolone. Eur J Clin Pharmacol 2000: 56: 489–93. Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA