interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - C02K X01 Bosentan

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2C02K X01 Bosentan
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av bosentan (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av bosentan kunne øke til inntil det dobbelte).
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av bosentan via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.Van Giersbergen PLM, Halabi A, Dingemanse J. Single- and multiple-dose pharmacokinetics of bosentan and its interaction with ketoconazole. Br J Clin Pharmacol 2002; 53: 589–95. Les mer...
2.SPC Tracleer Les mer...
3.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
4.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA