interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - N05A E03 Sertindol

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2N05A E03 Sertindol (Sertindole)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier. Produsenten av sertindol kontraindiserer samtidig bruk av stoffer som hemmer metabolismen av sertindol.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av sertindol via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Sertindol Les mer...
2.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...
3.Seden K, Dickinson L, Khoo S et al. Grapefruit-drug interactions. Drugs 2010; 70: 2373-407. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA