interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - G04B E03 Sildenafil

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2G04B E03 Sildenafil
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av sildenafil (inntil 30 %).
HåndteringDosetilpasning: Ulike anbefalinger har vært gitt, inklusive at samtidig intak bør unngås. Basert på data med andre hemmere av metabolismen av sildenafil, vil en halvering av sildenafildosen kunne være et alternativ.
MekanismeGrapefruktjuice hemmer metabolismen av sildenfil via CYP3A4.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Jetter A, Kinzig-Schippers M, Walchner-Bonjean M et al. Effects of grapefruit juice on the pharmacokinetics of sildenafil. Clin Pharmacol Ther 2002; 71: 21–9. Les mer...
2.SPC Viagra Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA