interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - J05A R18 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir og kobicistat

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2J05A R18 Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir og kobicistat
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
HåndteringDosetilpasning: Usikkert hvor kraftig interaksjonen vil bli. Inntak av grapefruktjuice bør unngås.
MekanismeHemmet metabolisme av kobicistat/elvitegravir via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Stribild Les mer...
2.Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA