interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

C02K X01 Bosentan - G04B E03 Sildenafil

ATC1C02K X01 Bosentan
ATC2G04B E03 Sildenafil
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensNedsatt konsentrasjon av sildenafil (50-70 %); økt konsentrasjon av bosentan (50 %)
HåndteringDosetilpasning: Dosebehovet av sildenafil vil anslagsvis rundt dobbelt så høyt ved samtidig behandling med bosentan. Interaksjonsgrad vil kunne variere mye og kombinert bruk krever nøye klinisk oppfølging av effekter og bivirkninger både av bosentan og sildenafil og ytterligere dosejustering av begge midlene ved behov.
MekanismeBosentan øker metabolismen av sildenafil via CYP3A4. Sildenafils effekt på bosentankonsentratsjonen skyldes mest trolig at sildenafil hemmer transportpumper av OATP-type.
GrunnlagInteraksjonsstudier
Referanser
1.Paul GA, Gibbs JSR, Boobis AR et al. Bosentan decreases the plasma concentration of sildenafil when coprescribed in pulmonary hypertension. Br J Clin Pharmacol 2005; 60: 107–12. Les mer...
2.Burgess G, Hoogkamer H, Collings L et al. Mutual pharmacokinetic interactions between steady-state bosentan and sildenafil. Eur J Clin Pharmacol 2008; 64: 43–50. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA