interaksjoner.no
Legemiddelinteraksjoner for norske klinikere
Interaksjoner.no er en database med legemiddelinteraksjoner, basert på informasjon fra FEST, og administrert av DIPS AS. Her kan du søke etter klinisk relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn. Kapsel + Tablett = Spørsmålstegn
Du kan søke etter norske produktnavn, substansnavn eller ATC-koder. Hvis et preparatnavn består av to ord, bruk underscore for å binde dem sammen (F.eks. Paralgin_Forte). Du kan også bruke den gamle startsiden hvis de nye sidene ikke fungerer for deg.
Juridisk
JURIDISK
Om databasen
OM DATABASEN
Klassifikasjon
KLASSIFIKASJON

Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.