interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - L01X X19 Irinotekan

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2L01X X19 Irinotekan (Irinotecan)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av den aktive irinotekanmetabolitten SN-38 med risiko for alvorlige toksiske effekter.
MekanismeHemmet metabolisme av irinotkan til inaktiv metabolitt via CYP3A4. Dette fører til shunting av metabolismen til den aktive metabolitten SN-38.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Irinotecan Les mer...
2.Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5. Les mer...
3.Molden E, Spigset O. Frukt og bær - interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3218-20. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA