interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

Z0GR Grapefruktjuice - L01X E42 Ribosiklib

ATC1Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
ATC2L01X E42 Ribosiklib (Ribociclib)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av ribosiklib (basert på data med enzymhemmeren erytromycin vil økningen i konsentrasjonen være avhengig av ribosiklibdosen, fra 30 % økning ved høye ribosiklibdoser til en en fordobling eller mer ved lave ribosiklibdoser).
HåndteringDosetilpasning: Det tryggeste er å unngå inntak av grapefruktjuice under behandling med ribosiklib.
MekanismeHemmet metabolisme av ribosiklib via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Kisquali Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA