interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

L01X E26 Kabozantinib - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1L01X E26 Kabozantinib (cabozantinib)
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåAkademisk interesse. (les mer...)
KonsekvensØkt konsentrasjon av kabozantinib (usikkert hvor stor effekten vil bli, trolig vil økningen være på under 30 %).
MekanismeHemmet metabolisme av kabozantinib via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Cometriq Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA