interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

L01X E14 Bosutinib - Z0GR Grapefruktjuice

ATC1L01X E14 Bosutinib
ATC2Z0GR Grapefruktjuice (Grapefruit juice)
NivåBør ikke kombineres. (les mer...)
KonsekvensBetydelig økt konsentrasjon av bosutinib.
MekanismeHemmet metabolisme av bosutinib via CYP3A4.
GrunnlagIndirekte data
Referanser
1.SPC Bosulif Les mer...
2.Spigset O, Molden E. Cytokrom P-450 3A4 - kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2832-5. Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA