interaksjoner.no

Interaksjonsdatabase
for norske klinikere

Analyse |  Bakgrunn |  Klassifikasjon

C02K X01 Bosentan - B01A A03 Warfarin

ATC1C02K X01 Bosentan
ATC2B01A A03 Warfarin
NivåTa forholdsregler. (les mer...)
KonsekvensNedsatt konsentrasjon av warfarin (gjennomsnittlig 30% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
HåndteringDosetilpasning: Dosebehovet av warfarin vil anslagsvis være 1,5 ganger høyere i kombinasjon med bosentan. Interaksjonsgrad vil variere mye og warfarindosen bør tilpasses ut fra INR-verdi. Legemiddelalternativer: Ingen åpenbare
MekanismeBosentan øker metabolismen av warfarin, primært via CYP2C9.
GrunnlagInteraksjonsstudier og kasusrapporter
Referanser
1.Murphey LM, et al. Bosentan and warfarin interaction. Ann Pharmacother 2003;37:1028-31 Les mer...
2.Weber C, et al. Effect of the endothelin-receptor antagonist bosentan on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin. J Clin Pharmacol 1999;39:847-54 Les mer...
3.Spangler ML, Saxena S. Warfarin and bosentan interaction in a patient with pulmonary hypertension secondary to bilateral pulmonary emboli. Clin Ther 2010;32:53-6 Les mer...


Grunnlagsdataene i FEST kvalitetssikres av Legemiddelverket. De involverte partene bak databasen kan likevel ikke påta seg ansvar for konsekvensene av den praktiske bruken av grunnlagsdataene eller for skader som oppstår som følge av råd gitt med grunnlag i anvisninger i FEST. Ved tvil må tilleggsinformasjon fra andre kilder benyttes.
RedaktørLegemiddelverket
SQL/ASP utviklingLeif Terje Fonnes, Programarkitekten AS
Idé/Design/ASP/SQLMagne Rekdal, DIPS ASA